:אתה כאן
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
 חיפוש

ables_upgrade

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

תמ"א 38 | עורך דין תמ"א 38


דף מידע והסבר משפטי בנושא נוטריון | מאת עו"ד  נוטריון עמית ורד

תוכן דף המידע – נוטריון:

1. כללי.
2. מיהו נוטריון?
3. סמכויות נוטריון
4. מחיר שירותים נוטריונים
5. אישור יפוי כוח למשכנתא ע"י נוטריון.
6. תרגום נוטריוני.
7. עשיית צוואה בפני נוטריון.
8. אישור נוטריוני להסכם הסכם ממון.

נוטריון - כללי

הנושא של נוטריונים, לרבות תנאי כשירות נוטריון, מינוי נוטריונים וקבלת רישיון נוטריון, תפקידים, סמכויות, חובות אתיקה,וכיוצ"ב, מוסדרים בחוק הנוטריונים, התשל"ו-1976. בדף מידע זה אנו מתכבדים להגיש לכם הסבר משפטי קצר לגבי נוטריונים בישראל.

מיהו נוטריון?

כדי שאדם יהיה רשאי, לפי חוק הנוטריונים לקבל רישיון נוטריון, עליו למלא אחר מספר תנאי כשירות (במצטבר) כלהלן:

1. על המועמד לשמש כנוטריון להיות חבר בעל רישיון עו"ד בתוקף בלשכת עורכי הדין בישראל.
2. עליו לעסוק בפועל בעורך דין במשך לפחות 10 שנים ברציפות, בפרקטיקה משפטית.
3. על המועמד לשמש כנוטריון להיות גם בעל עבר משמעתי נקי (ללא הרשעות קודמות) בעבירות משמעת ואתיקה.
4. על המועמד להיות בעל עבר פלילי נקי (ללא הרשעות בעבירות שיש עמן קלון, שאחרת לא יוכל להיות נוטריון).
5. על המועמד לעבור השתלמות מקצועית מיוחדת בנושא נוטריון, אצל גוף המוכר ע"י הועדה לרישוי נוטריונים מטעם משרד המשפטים.
6. עליו להימצא מתאים ע"י הועדה לרישוי נוטריונים, אשר מתכנסת מספר פעמים בשנה כדי לדון בבקשות של עורכי דין לקבלת רישיון נוטריון.

סמכויות נוטריון

מכוח חוק הנוטריונים, נוטריון מוסמך לעשות פעולות שונות; נביא חלק מהן כאן:

1. אימות חתימה של אדם על הצהרה (תצהירים נוטריונים).
2. אימות חתימה של אדם על מסמכים שונים, כגון: יפוי כוח נוטריוני לבנק למשכנתאות, יפוי כוח נוטריוני לפעולות במקרקעין, וכו'.
3. אישור חיים נוטריוני (אישור של נוטריון שפלוני בחיים; למשל: לצורך קבלת רנטה מגרמניה).
4. עשיית צוואות בפני נוטריון.
5. אישור נוטריון להסכם ממון טרום נישואים, לפי חוק יחסי ממון (רק לזוגות טרם החתונה).
6. אישור נוטריון לנכונות רשימת מצאי.
7. אישור נוטריוני לגבי היות מסמך סחיר.
8. פעולות נוספות כקבוע בחוקים נוספים ספציפיים המייחדות אותן פעולות לנוטריונים בישראל.

מחיר אישורים נוטריונים

מחירי שירותים נוטריונים הינו קבוע בחוק, בהתאם לחוק הנוטריונים, התשל"ו-1976 ותקנותיו. לתשומת לב, מחירי אישורי הנוטריון הם אחידים לכל הנוטריונים בישראל. התעריף הנוטריוני מתעדכן בכל שנה (צמוד למדד). לנוטריונים אסור לגבות שכר שונה (גבוה, או נמוך), לעומת המחירים שלפי החוק, כאמור.

אישור יפוי כוח משכנתא ע"י נוטריון

כאשר נוטלים משכנתא מבנק למשכנתאות, למשל, לצורך רכישת דירה, דורש הבנק בין יתר המסמכים, להמציא לו יפוי כוח בלתי חוזר החתום ע"י הלווים ומאומת ע"י נוטריון. אישור נוטריוני זה נשמר בידי הבנק למקרה שהלווים לא ישלמו את המשכנתא, או אז הבנק יוכל להשתמש ביפוי הכוח הנוטריוני לשם מכירת הכנס, וכיוצ"ב. זהו מסמך חשוב, ולכן המחוקק קבע שעליו להיות מאומת ע"י נוטריון.

תרגום נוטריוני

סמכות נוספת של נוטריון הינה לאשר תרגומים של מסמכים, תעודות, רישיונות וכו', בין אם תרגום משפה זרה לעברית לצורך שימוש והצגה בפני מוסדות בישראל, ובין אם שימוש לצורך מדינה זרה. לפי אמנת האג, אשר ישראל חתומה עליה, חתימת נוטריון מוכרת ע"י המדינות, כתעודה ציבורית. על הנוטריון להיות בקיא ולשלוט הן בשפת המקור של המסמך והן בשפת היעד שבה מבוצע התרגום הנוטריוני. הנוטריון מאשר, כי תרגם את המסמך בעצמו ו/או בדק את נכונות ודיוק התרגום של המסמך, ואישור זה של הנוטריון מעיד שאכן התרגום משקף את המסמך, המקורי שהוצג בפני הנוטריון, כאמור.

צוואה בפני נוטריון

אחד מסוגי הצוואות לפי החוק בישראל הינה צוואה בפני נוטריון. נוטריונים מוסמכים לאשר צוואות ודין אישור נוטריון לצוואה כדין אישור שופט. גם במקרה זה המחוקק מייחס חשיבות רבה לאישור הנוטריוני ומכיר בו לענין ביצוע הצוואה בפניו, זהות המצווה כחותם הצוואה, כי חתימתו נעשתה בפני הנוטריון מרצונו החופשי, וכי הנוטריון אכן הסביר לו את משמעותה, וכו'.

הסכם ממון בפני נוטריון

נוטריונים מוסמכים גם לאשר הסכמי ממון טרום נישואין. אישור הנוטריון נעשה לפי נוסח הקבוע בחוק להסכם הממון, לאחר שמסביר לצדדים את תוכן ומשמעות המסמך ומוודא שאכן הסכם הממון נעשה ונחתם באופן מרצון חופשי ובני הזוג הבינו את משמעותו. אישור נוטריון להסכם ממון דינו כחתימת שופט, לכל דבר וענין.