תיקון לחוק המקרקעין
הדפסה

תיקון לחוק המקרקעין – המפקח על המקרקעין הוסמך לאשר הריסת בניין קיים ובניית בניין חדש תחתיו (התוכנית ידועה כ – תמ"א 38/2 או תיקון 2 לתמ"א 38) ברוב של 4/5 מבעלי הדירות ש- 4/5 מהזכויות ברכוש המשותף צמודים לדירתם.

לקריאת הנוסח המלא של התיקון לחץ כאן