:אתה כאן
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
 חיפוש

ables_upgrade

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

זכויות הקניין בבית המשותף

תמ"א 38 - תיקון לחוק המקרקעין - סמכות המפקח והחלת תכניות מקומיות

תיקון מהותי מיום 26.1.2011 לחוק תמ"א 38 (חוק המקרקעין (חיזוק בתים משותפים מפני רעידות אדמה), תשס"ח-2008) - 
1) סמכות למפקחת לאשר בנייה גם לפני מתן היתר סופי.
2) החלת תוכניות בניין עיר מקומיות בגדר התוכניות המותרות באישור כחלק בלתי נפרד מ- תמ"א 38.
קרא עוד...
 

רע"א 4138/10 פס"ד של בית המשפט העליון - סמכות המפקח על בתים משותפים בנושא תמ"א 38

רע"א  4138/10 קלצוק שרה ואח' נ' צבי אורון ואח', פס"ד של בית המשפט העליון.

ע"פ הנוסח הנוכחי של חוק המקרקעין (חיזוק בתים משותפים מפני רעידות אדמה), תשס"ח - 2008, סמכותו של המפקח על רישום המקרקעין לאשר ביצוע עבודות ברכוש המשותף חרף התנגדות מיעוט הדיירים, מותנית במתן היתר בניה. ההתניה הזו יוצרת קושי כלכלי להוציא עסקאות תמ"א 38 אל הפועל שכן יזמים אינם מוכנים להסתכן בהוצאות הכרוכות בהיתר הבניה (הוצאות תכנון, יועצים, אגרות, היטלי פיתוח והיטל השבחה) כאשר אין להם ודאות שההיתר יאושר ע"י המפקח על בתים משותפים. המבקשים טענו, כי יש לקרוא לתוך החוק פרשנות תכליתית המאפשרת למפקח על בתים משותפים לאשר את העסקה אישור עקרוני טרם הוצאת היתר בניה סופי. בית המשפט דחה את הבקשה וקבע, כי   אין ביהמ"ש יכול לקרוא לתוך החוק, המערב במהותו שאלות קנייניות ותכנוניות, הוראה שונה.

קרא עוד...