:אתה כאן
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
 חיפוש

ables_upgrade

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

חקיקה תמ"א 38

תיקון 74 לחוק מסמק לאחר קריאה שניה ושלישית

אושר פטור ממס שבח בעסקאות פינוי בינוי לפי תמ"א 38/2 (תיקון מס' 2 לתמ"א 38). ביום 24.7.12 עברה בכנסת בקריאה שנייה ושלישית הצעת חוק לתיקון חוק מיסוי מקרקעין המעגנת לראשונה באופן רשמי את הפטור ממס שבח בעסקאות פינוי בינוי לפי תמ"א 38/2. עד היום, בעסקאות פינוי בינוי לפי תמ"א 38/2 נדרשו המוכרים (בעלי הדירות) בהסכם עם היזם לנצל את הפטור האישי המגיע להם ממס שבח בכדי שלא יחול עליהם מס שבח בגין ההתקשרות עם היזם. הבעיה העיקרית במתווה הזה הייתה שלעיתים בעלי דירות סירבו "לבזבז" את הפטור האישי, או, חמור מכך, לעיתים חלק מבעלי הדירות כבר ניצלו את הפטור האישי כך שגם אם רצו בכך לא היו זכאים לבקש פטור נוסף. במקרה כזה, היזם נדרש לשלם במקומם את מס השבח, דבר שהכביד על העסקה ובמקרים מסוימים אף עלול לייתר אותה מבחינה כלכלית. כעת נקבע בחוק פטור מיוחד לעסקת תמ"א 38/2, שאינו תלוי ואינו בא במקום הפטור האישי העומד לכל מוכר דירה עפ"י החוק הכללי, כך שיזמים אינם נדרשים עוד לחייב בהסכם את בעלי הדירות לנצל את הפטור האישי.

לנוסח התיקון המלא לחץ כאן ( בפורמט PDF )
 

תיקון לחוק המקרקעין

תיקון לחוק המקרקעין – המפקח על המקרקעין הוסמך לאשר הריסת בניין קיים ובניית בניין חדש תחתיו (התוכנית ידועה כ – תמ"א 38/2 או תיקון 2 לתמ"א 38) ברוב של 4/5 מבעלי הדירות ש- 4/5 מהזכויות ברכוש המשותף צמודים לדירתם.

לקריאת הנוסח המלא של התיקון לחץ כאן
 

הצעת חוק בנושא: הפחתת רף ההסכמה בעיסקאות תמ"א 38/2 ל -80% - דיון לקראת הצבעה שנייה ושלישית

הצעת החוק לתיקון תמ"א 38/2 נועדה לקבוע רף הסכמה הדרוש על פי חוק המקרקעין ברוב של בעלי הזכויות להבדיל מהמצב החוקי היום הדורש 100% הסכמה.

עפ"י הצעת החוק הנ"ל, לצורך ביצוע תמ"א 38/2, היינו הריסת הבניין הקיים ובניית בניין חדש תחתיו, תידרש הסכמה של ארבע חמישיות מבעלי הדירות להם צמודים ארבע חמישיות מהרכוש המשותף.

כמו כן, מעניקה הצעת החוק למפקח על המקרקעין סמכויות שונות לצורך הוצאת הפרוייקט לפועל בניגוד לעמדת המיעוט והסדרת חלק מהסוגיות המתעוררות כפועל יוצא מכך.

כל הפרטים ( בפורמט PDF )
 

תמ"א 38 - נוסח משולב כולל תיקון 2/2010

לצפייה בנוסח המשולב של תוכנית מתאר ארצית תמ"א 38 כולל תיקון מפברואר 2010 לחץ   כאן
 

תמ"א 38 ב- חוק התכנון והבניה

התוספת השלישית לחוק התכנון והבניה, תשכ"ה-1965 (פטור/הנחה מתשלום היטל השבחה)

קרא עוד...