צווי ירושה וקיום צוואה

 לעזרה משפטית מלאו את הטופס הקצר

  צווי ירושה וקיום צוואה

  משרדנו יערוך ויגיש עבורכם בקשה לצו ירושה או צו קיום צוואה, וזאת באופן מהיר ויעיל, תוך יום מקבלת המסמכים הנדרשים. הגשת הבקשה לרשם לענייני ירושה ניתנת להיעשות באופן מקוון. מדובר בבקשה פשוטה ובהליך מהיר יחסית ולא יקר, אשר ניתן לסיימו, במקרים בהן אין בעיות מיוחדות או התנגדויות של יורשים, תוך שבועות ספורים.

  על מנת לתת תוקף לצוואה שהותיר/ה אחריו המוריש/ה, כמו גם מוריש/ה שלא הותירו אחריהם צוואה, יש צורך להגיש בקשה מתאימה לרשות הקרויה “הרשם לענייני ירושה”. כאשר קיימת צוואה, יש לבקש צו הקרוי “צו קיום צוואה”. כאשר אין צוואה, יש להגיש בקשה ל”צו ירושה”.

  בעיקרו של דבר מדובר בשני צווים זהים במהותם, שמטרתם לקבוע כיצד יש לחלק את העזבון בין יורשי הנפטר/ת. ללא צו רשמי, לא ניתן לחלק את העזבון, להעביר בעלות, למשוך כספי מזומן מהחשבון או לבצע כל פעולה אחרת בנכסי העזבון. האמור לעיל אינו תקף לגבי חסכון פנסיוני שם הגדיר המוריש/ה את זהות המוטבים עם פתיחת החשבון. חלוקת הכספים למוטבים אינה דורשת צו ירושה או צו קיום צוואה והוראות המוטבים גוברות על כל צוואה ועל חוק הירושה.

  כל יורש, בין לפי צוואה ובין לפי חוק הירושה, רשאי להגיש בקשה לקבלת צו מהרשם לענייני ירושה. יש להצטייד בתעודת פטירה מקורית, אותה יכול/ה כל יורש/ת להוציא ממשרד הפנים, ובמקרה שהמוריש/ה הותיר/ה צוואה, יש להביא גם את הצוואה המקורית. כחלק בלתי נפרד מהגשת הבקשה, יש לשלוח הודעה לכל אחד מהיורשים האחרים בדבר הגשת הבקשה. כל אחד מהם זכאי לדעת על כך שהוגשה בקשה, כך שבמידה ויחפוץ בכך הוא או היא יוכלו להגיש התנגדות מנומקת. במקרה כזה, הבקשה תעבור לדיון והצו לא יינתן באופן אוטומטי. לפיכך, על המבקש להגיש בקשה לצו ירושה או צו קיום צוואה להביא עמו גם פרטים אישיים של כל היורשים האחרים, לרבות שמות וכתובות. כחלק מהליך הטיפול בהגשת הבקשה, משרדנו ידאג להכין ולהמציא את ההודעות ליתר היורשים כנדרש עפ”י חוק.

  התמחור של השירות תלוי כמובן בשאלה האם כל היורשים (גם אלה שאינם משתתפים בהגשת הבקשה) אינם מתנגדים לאופן ההורשה המבוקש. ככל וצפויה התנגדות, יש לבחון את מהותה ולתמחר בהתאם את הטיפול בה. ככל ולא תוגש התנגדות, העלות של הגשת הבקשה אינה יקרה ושווה לכל נפש.