רישום חברות

 לעזרה משפטית מלאו את הטופס הקצר

  רישום חברות

  רישום חברה עושים רק אצל עו”ד. הרישום עצמו הנו תהליך פשוט ביותר הניתן לביצוע תוך 24 שעות באמצעים מקוונים לעורכי דין האוחזים בכרטיס חכם,

  המאפשר להם להגיש את המסמכים מרחוק. משרדנו ישמח להעניק לכם את שירותינו בהכנת מסמכי החברה הראשוניים ורישומה, וכן כל פעולה אחרת במהלך חיי החברה, לרבות שינוי ותיקון רישומים, מינוי והתפטרות דירקטורים, רישום שעבודים, עריכת חוזים וכל פעולה אחרת במהלך חיי החברה ללא יוצא מן הכלל. השירות שלנו יעיל, מהיר ומקצועי, ובמחירים הוגנים.

  מסמכי החברה בהקמה כוללים בקשה לרישום חברה, שמות בעלי המניות, הקצאת המניות לפי חלוקת השותפות בין הבעלים הרשומים, מינוי דירקטור או דירקטורים ראשונים ותקנון המגדיר את מערכת היחסים המשפטית בין כל בעלי המניות. תקנון של חברה הוא על פי רוב מסמך גנרי פשוט למדי, המגדיר את מערכת היחסים המשפטית בין כל בעלי המניות בחברה.

  מערכת יחסים זו אינה משתנה בעת העברת מניות ו/או הקצאת מניות לבעלים חדשים, והיא חלה באופן אוטומטי על כל בעל מניות חדש מבלי שהנ”ל נדרש לחתום או לאשרו מחדש. התקנון, כמו גם כל מסמכי החברה, לרבות כל החלטה, מינוי והתפטרות של דירקטורים, ומסמכים נוספים כגון שעבודים, נרשמים במאגר מיוחד של רשם החברות וניתנים לעיון על ידי כל צד ג’ בכל עת. שקיפות זו מעניקה למסמכי החברה את כוחם ותחולתם כלפי כולי עלמא.

  משרדנו ישמח להעניק לכם את שירותינו ברישום חברה וכן כל פעולה אחרת במהלך חיי החברה, לרבות שינוי ותיקון רישומים, מינוי והתפטרות דירקטורים, רישום שעבודים, עריכת חוזים וכל פעולה אחרת במהלך חיי החברה ללא יוצא מן הכלל. השירות שלנו יעיל, מהיר ומקצועי, ובמחירים הוגנים ותחרותיים.