המחסומים של תמ”א 2/38

Globes_logo

ישנם מכשולים שונים אשר מעיבים על תוכנית תמ”א 2/38 ועל הצלחתה.
המכשול הראשון הוא: שלביצוע תמ”א 1/38 צריך רוב של 66% מהדיירים בבית המשותף, וזאת לעומת 100% מהדיירים בתמ”א 2/38 היות וומדובר גם ברכוש המשותף וגם בדירות בעצמן מאחר והבניין נהרס ונבנה מחדש.
המכשול השני הוא: בתמ”א 1/38 מותר לחרוג מקווי הבניין ואילו בתמ”א 2/38 על קווי הבניין של הבניין החדש, לא לחרוג מקווי הבניין על פי התוכניות המפורטות.
מכשול נוסף ומרכזי הוא בנושא של פטור ממס שבח. בתמ”א 1/38 זכויות הבנייה פטורות ממס שבח בכפוף לשני תנאים: תנאי ראשוני הוא שהתמורה תינתן בשירותי בנייה על פי תוכנית החיזוק ולא במזומן ושנית: שיבוצע החיזוק של הבניין על פי הוראות התמ”א.
בתמ”א 2/38 – אין פטור ממס שבח היות והריסת הבניין ובניית המיבנה מחדש לא מהווה שירותי בנייה על פי תוכנית החיזוק כאמור  בחוק המקרקעין.
מכשולים אלו נותנים עדיפות מיסויית בביצוע פרוייקטים לפי תמ”א 1/38 מאשר תמ”א 2/38.

דה מרקר, 10/6/11, דולפין-מינצר-כרמון, עמית נסים

לקריאת הכתבה המלאה לחץ כאן