תמ”א 38 – ביטוח בזמן עבודות החיזוק והבניה

3 (Demo)

פוליסת ביטוח בזמן עבודות הבניה
בשלב ביצוע פרוייקט תמ”א 38, בזמן ביצוע עבודות החיזוק והבניה, יש להקפיד על כך שתהיה פוליסת ביטוח בתוקף העונה לצרכים המיוחדים אשר טמונים בפרוייקט בניה בכלל ובפרויקט בניה במסגרת תמ”א 38 בפרט.

עורכי הדין המלווים את עסקת התמא 38 , כבר בשלב חתימת ההסכם בין בעלי הדירות ליזם, צריכים לשים דגש על קביעה של מסגרת ביטוחית המתאימה לבניין הספציפי ולעבודות במסגרת התמא 38 .

לרוב בפרויקטים של בניה ירכוש הקבלן פוליסת ביטוח “כנגד כל הסיכונים” ואולם במסגרת תמא 38 יש לשים לב למספר פרמטרים שאינם שכיחים במסגרת בניה רגילה. יש להקפיד כי הפוליסה תכלול כיסוי לשווי העבודות החדשות וכן תכלול במפורש כיסוי נפרד לשווי הנכס הקיים- כלומר לשווי הקמתו של הבניין הקיים מחדש.

בניה במסגרת תמ”א 38 הנה בניה אשר מבוצעת כאשר דיירי הבניין ממשיכים לגור בבניין לכל אורך ביצוע העבודות. לפיכך, על הפוליסה לכלול חבות כלפי צד ג’ בגבולות אחריות מתאימים.

כמו כן, חשוב לא פחות, כי ביטוח פרוייקט תמא 38 יכלול כיסוי ביטוחי למקרה של אש ונזקי טבע כגון רעידת אדמה שעלולה לגרום לנזק בזמן ביצוע העבודות, נזק שעלול להיות אובדן מלא, המצריך בנייה מחדש של כל הבניין ולפיכך יש צורך בכיסוי מספיק שיכלול הוצאות תכנון, בניה, ודיור חלופי.

המוטבים בפוליסת הביטוח יהיו היזם ו/או הקבלן אך במסגרת תמא 38 יש לדאוג כי כל בעלי הדירות בבניין יהיו אף הם מוטבים בפוליסה.

קיימים כיסויים נוספים והרחבות ביטוחיות נוספות שכדאי לרכוש ובראשן חבות המוצר לתקופה שלאחר סיום העבודות.

סוף דבר, פרויקט בניה במסגרת תמ”א 38 הנו פרוייקט מורכב, במסגרתו בשלב חתימת ההסכם בין דיירי הבניין והיזם, מומלץ להיוועץ ביועץ ביטוח ולכסות את נושא הביטוח במסגרת ההסכם .