האם תמ”א 38 תגיע לסיומה באוקטובר 2022 ?

current-logo

יוני 2021

עפ”י החלטת המועצה הארצית לתכנון ולבניה, בחודש אוקטובר 2022 תגיע תמ”א 38 לסיומה הרשמי. בעקבות כך, במחצית הראשונה של שנת 2021 חלה ירידה מובהקת במספר היזמים הפעילים בשוק תמ”א 38 וכן במספר הבקשות להיתר. יש להניח שהירידה נובעת בין היתר גם מחוסר הוודאות בשוק עקב ביטולה הצפוי של תמ”א 38 וכן עקב השפעות הקורונה. על אף האמור, הדעה הרווחת היא, שתוכנית תמ”א 38 תוחלף בתוכנית חלופית להתחדשות עירונית, תוכנית שתתן דגש רב יותר לתכנון מתחמי על פני בניין יחיד. נכון למועד כתיבת שורות אלה, ועל אף שאנו מתקרבים למועד סיומה של תמ”א 38, הממשלה טרם דנה בתוכניות חלופיות כלשהן. ספק אם תוכניות כאלה הספיקו להתגבש, וזאת לאור העובדה כי מאז קבלת ההחלטה על ביטולה של תמ”א 38, התקיימו 4 מערכות בחירות וללא ממשלה יציבה. לאור האמור, הח”מ מעריך כי בפני הממשלה הנוכחית לא תהיה ברירה אלא להאריך את מועד הביטול של תמ”א 38 מעבר לאוקטובר 2022, וזאת על מנת שלא להשאיר את תחום ההתחדשות העירונית בפני שוקת שבורה עד לגיבושה של תוכנית חלופית.

חשוב לציין, כי קיימות ערים שאישרו תב”ע מקומית (בסמכות ועדה מחוזית) שאימצה את תמ”א 38 לתוכניות העירוניות המקומיות, מכוח הסמכות המוענקת להן בסעיף 23 לתמ”א 38, ותוכניות אלה ימשיכו בכל מקרה לעמוד בתוקפן עד לביטולן, בין עפ”י המועד הקבוע לכך בתב”ע שאימצה את תמ”א 38 ובין בהחלטה חדשה אחרת (במקרים בהם התב”ע המקומית לא קבעה מראש מועד סיום לתוקפה). בין הערים בהן קיימת תב”ע מקומית שאימצה את תמ”א 38, תל אביב (רובעים 3 ו- 4 במרכז העיר, הוד השרון, רחובות, יקנעם עלית, קרית מוצקין, בת ים, קרית אונו, רמת השרון, רמלה וקרית גת.