העיריות מסכלות את היישום של תמ”א 38 – הפתרון המוצע ייקור הארנונה למגורים

current-logo

יולי 2021

שר האוצר ליברמן מציע תוכנית לייקור הארנונה למגורים בניסיון לייצר לראשי ערים תמריץ כלכלי להפסיק לסכל הוצאת היתרים מכוח תמ”א 38. עיריות רבות אינן מעוניינות בבנייה חדשה למגורים, שכן על כל תושב חדש העיריה מפסידה כסף. נכון להיום, עלות השירותים שהעיריה מעניקה לכל תושב בשנה עולה על העלויות שהעיריה נדרשת להעניק לאותו תושב, כגון פינוי זבל, גני ילדים, ניקיון, תחזוקה וכל אותם שירותים שהעיריה מעניקה לתושביה. קל וחומר שהעיריות אינן מעוניינות בהוצאת היתרים מכוח תמ”א 38 שכן בנוסף לחוסר הכדאיות הכלכלית האמורה לעיל, העיריה גם מפסידה היטלי השבחה בגין כל היתר שהיא מעניקה מכוח תמ”א 38, שכן החוק מעניק פטור מהיטל השבחה להיתרים שהוצאו מכוח תמ”א 38.

שר האוצר ליברמן מציע לייקר את הארנונה למגורים בשיעור של כ- 15%, דבר שלכאורה יאיין או יאזן את חוסר הכדאיות הכלכלית של העיריות בהוספת תושבים חדשים. ספק רב בעינינו אם תוכנית זו אכן תפתור את הבעיה, שכן ההתנגדויות של ראשי ערים לתמ”א 38 מבוססות על נימוקים נוספים, כגון הפסד היטלי השבחה כאמור לעיל, כמו גם מחסור בתשתיות, עומסי תנועה, חוסר שביעות רצון של התושבים המתגוררים בבניינים סמוכים (הנאלצים לספוג את הרעש והלכלוך הכרוכים בבנייה החדשה).