החלת הפטור של תמ”א 38 על חדרי היציאה לגג

3 (Demo)

עפ”י פרסום בעיתון גלובס מיום 17.1.2011, השמאית המכריעה עו”ד פריאל קבעה בשומה מכרעת, כי יש להחיל את הפטור מהיטל השבחה לפי תמ”א 38 גם על חדרי יציאה לגג.

מדובר בבנייה עפ”י תמ”א 38 של קומה חלקית (השלמת הקומה לקומה מלאה) + בניית חדרי יציאות לגג. שמאי הוועדה קבע שומת השבחה בסכום של 440,000 ש”ח בעוד ששמאי היזם טען שאין כל השבחה. השמאית המכריעה עו”ד פריאל קיבלה את עמדת שמאי הוועדה בכל הנוגע לשווי הכספי של זכויות החדרים על הגג אך קבעה, כי יש להחיל את הפטור לפי תמ”א 38  גם על חדרי היציאה לגג  ולפיכך קבעה את גובה ההיטל לתשלום על סך של 44,000 ש”ח בלבד. מתוך הסקירה שפורסמה בגלובס ע”י עדי צביקל ויצחק שפיגל לא ברור מה הטעמים שעמדו בייסוד קביעתה של עו”ד פריאל להחיל את הפטור לפי תמ”א 38 גם על חדרי היציאה לגג. ייתכן, כי ההסבר נעוץ בעובדה שהיזם לא מיצה את כל הזכויות לפי תמ”א 38 שכן השלים קומה חלקית בלבד ולכן עו”ד פריאל “ניידה” חלק מהזכויות לפי תמ”א 38 גם לחדרי היציאות לגג.