הכרעה תקדימית לטובת בעלי הדירות לעניין חישוב היטל השבחה בפרוייקטים של תמ”א 38/1 בתל אביב

9 (Demo)

בהכרעה תקדימית ודרמטית ביטל שמאי מכריע את אופן חישוב היטל ההשבחה של עיריית תל אביב בפרוייקטים של תמ”א 38/1

השמאי המכריע מנחם דדון קבע, בהחלטה מנומקת, כי על עיריית תל אביב להעניק פטור מהיטל השבחה בגין חצי קומה נוספת בגינה נהגה העיריה לחייב בהיטל השבחה. עד להכרעה הנ”ל נהגה העיריה לתת בפועל פטור בגין 1.5 קומות נוספות בלבד , במקום 2.5 קומות פטורות לפי חוק. העיריה טענה, כי במגרשים בהם קיימת קומת גג חלקית, הקומה הנ”ל נחשבת בפועל כקומה מלאה, וכי רק הקומות שייבנו מעל הקומה החלקית יהיו פטורות מהיטל השבחה. היות ומותר לפי חוק להוסיף 2.5 קומות, הרי שהשלמת הקומה החלקית נחשבת לצורך היתר הבניה כקומה הראשונה מתוך 2.5 קומות נוספות, אך לצרכי חיוב בהיטל השבחה, העיריה סירבה להכיר בפטור בהיטל השבחה לאותו חלק הבנוי כבר בקומה החלקית. כך יצא שבפועל בעלי הדירות משלמים היטל השבחה על אותו חלק בנוי בקומה. כאמור לעיל, ההכרעה הנ”ל ביטלה את המדיניות הנ”ל של עירית תל אביב, וקבעה כי השלמת הבניה בקומה החלקית תחויב בהיטל השבחה אך ורק בגין החלק החדש שייבנה בפועל, כך שלמעשה הוחזר הפטור מהיטל בגין 2.5 קומות כמתחייב עפ”י חוק.