מוסוי – מס שבח, מס רכישה, מע”מ

2 (Demo)
פטור ממס שבח
עפ"י חוק מיסוי מקרקעין כל מכירת זכויות במקרקעין מחייבת את המוכר בתשלום מס שבח שהוא - באופן עקרוני - מס...