:אתה כאן
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
 חיפוש

ables_upgrade

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

היטל השבחה

מועד החיוב בהיטל השבחה במכירת זכויות שהן רכוש משותף
הדפסה דואל

עש"א 11582-10-09 הועדה המקומית לתכנון ובניה גבעתיים נ' דניאל ואח'

בפס"ד שניתן ביום 16.2.2011 ע"י בית משפט השלום קובע כב' השופט דן מור, כי על אף האמור בתוספת השניה לחוק התכנון והבניה הרי שמכירת זכויות בניה בבית משותף (כחלק מעסקת מכר דירה אליה צמודות הזכויות ברכוש המשותף) לא תיחשב ל"מימוש" לצורך חיוב המוכר בהיטל השבחה. המימוש יהיה במועד הוצאת היתר הבניה, אם וככל שיינתן כזה בעתיד, והחיוב יחול על הבעלים הנוכחיים של הנכס אשר ביקש את היתר הבניה. להחלטה הנ"ל יכולה להיות משמעות גם בכל הקשור לחיוב בהיטל השבחה בגין בניית קומות נוספות בבניין מכוח תמ"א 38 ותוכניות מקומיות נוספות מכוחה. בכל הכבוד הראוי, אנו חולקים על הפרשנות המרחיבה שנתן בית המשפט ללשון החוק הגם שהתוצאה עצמה אינה בלתי הגיונית.

קרא עוד...
 

החלת הפטור של תמ"א 38 על חדרי היציאה לגג
הדפסה דואל

עפ"י פרסום בעיתון גלובס מיום 17.1.2011, השמאית המכריעה עו"ד פריאל קבעה בשומה מכרעת, כי יש להחיל את הפטור מהיטל השבחה לפי תמ"א 38 גם על חדרי יציאה לגג.
קרא עוד...
 

תמ"א 38 - הנחה של 90% בהיטל השבחה
הדפסה דואל

 עפ"י תיקון מיוחד לחוק התכנון והבניה שתוקפו עד ליום 28.11.2010, נקבע כי, כדי לעודד חיזוק מבנים, שיעור היטל ההשבחה יהיה עשירית מהשיעור הקובע בחוק כאשר מבקשים לממש זכויות בניה שאפשרה תכנית לחיזוק מבנים שניתנה לפי תמ"א 38.

קרא עוד...
 

תמ"א 38 היטל השבחה
הדפסה דואל

היטל השבחה הנו היטל שגובה העיריה עפ"י חוק בגין תוכניות מתאר לרבות תמ"א 38 אשר יצרו השבחה במקרקעין.
קרא עוד...