היטל השבחה

1 (Demo)
תמ”א 38 היטל השבחה
היטל השבחה הנו היטל שגובה העיריה עפ"י חוק בגין תוכניות מתאר לרבות תמ"א 38 אשר יצרו השבחה במקרקעין. תוספות בניה...